Tvrtka Fermopromet d.o.o. osnovana je 04.04.1990. godine te upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030020445, a nalazi se u vlasništvu Huberta Kišpala. Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja. Na području Baranje obrađujemo cca 2.900 ha vlastitog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta. Društvo posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica i to na lokacijama: Majške Međe, Popovac, Kneževi Vinogradi , Darda i Bolman ukupnog kapaciteta 46.800 t. Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka razvija i kooperaciju te je jedan od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i vrši otkup poljoprivrednih proizvoda.
Tvrtka Fermopromet d.o.o. osnovana je 04.04.1990. godine te upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030020445, a nalazi se u vlasništvu Huberta Kišpala. Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja. Na području Baranje obrađujemo cca 2.900 ha vlastitog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta. Društvo posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica i to na lokacijama: Majške Međe, Popovac, Kneževi Vinogradi , Darda i Bolman ukupnog kapaciteta 46.800 t. Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka razvija i kooperaciju te je jedan od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i vrši otkup poljoprivrednih proizvoda.

O nama

Tvrtka Fermopromet d.o.o. osnovana je 04.04.1990. godine te upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030020445, a nalazi se u vlasništvu Huberta Kišpala.

Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja. Na području Baranje obrađujemo cca 2.900 ha vlastitog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta.


Društvo posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica i to na lokacijama: Majške Međe, Popovac, Kneževi Vinogradi , Darda i Bolman ukupnog kapaciteta 46.800 t.


Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka razvija i kooperaciju te je jedan od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju te od istih vrši otkup poljoprivrednih proizvoda.

O nama

Tvrtka Fermopromet d.o.o. osnovana je 04.04.1990. godine te upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030020445, a nalazi se u vlasništvu Huberta Kišpala.

Tvrtka Fermopromet d.o.o. osnovana je 04.04.1990. godine te upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030020445, a nalazi se u vlasništvu Huberta Kišpala. Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja. Na području Baranje obrađujemo cca 2.900 ha vlastitog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta. Društvo posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica i to na lokacijama: Majške Međe, Popovac, Kneževi Vinogradi , Darda i Bolman ukupnog kapaciteta 46.800 t. Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka razvija i kooperaciju te je jedan od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i vrši otkup poljoprivrednih proizvoda.

Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja. Na području Baranje obrađujemo cca 2.900 ha vlastitog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta.

Društvo posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica i to na lokacijama: Majške Međe, Popovac, Kneževi Vinogradi , Darda i Bolman ukupnog kapaciteta 46.800 t.

Tvrtka Fermopromet d.o.o. osnovana je 04.04.1990. godine te upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030020445, a nalazi se u vlasništvu Huberta Kišpala. Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja. Na području Baranje obrađujemo cca 2.900 ha vlastitog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta. Društvo posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica i to na lokacijama: Majške Međe, Popovac, Kneževi Vinogradi , Darda i Bolman ukupnog kapaciteta 46.800 t. Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka razvija i kooperaciju te je jedan od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i vrši otkup poljoprivrednih proizvoda.

Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka razvija i kooperaciju te je jedan od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju te od isith vrši otkup poljoprivrednih proizvoda.

Ratarstvo

Naše poslovanje podrazumijeva kvalitetnu obradu zemljišta, postizanje visokih prinosa te poboljšanje kvalitete tla i kvalitete poljoprivrednih proizvoda. Osnovne ratarske kulture kojima se društvo bavi su žitarice i uljarice koje obuhvaćaju ječam, pšenicu, kukuruz, suncokret, soju i uljanu repicu.

 

Društvo trenutno obrađuje vlastita i zakupljena poljoprivredna zemljišta na području Republike Hrvatske (ukupno oko 7.372 ha vlastitih površina i zemljišta kooperanata).

 

Površine koje se obrađuju nalaze se na područjima općina Jagodnjak, Popovac, Kneževi Vinogradi, Draž i Darda. Također društvo se svakodnevno bazira na tehnološkim inovacijama u poljoprivredi kako bi kvalitetu postavili na najveću razinu.

 

Uz osnovnu djelatnost obrade poljoprivrednih površina i ratarstva, poduzeće se bavi i kooperacijom – integracijom na području Baranje. Suradnja s malim poljoprivrednim gospodarstvima u Baranji podrazumijeva financiranje - kreditiranje malih gospodarstava repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju – gnojivo, sjeme, gorivo, zaštitna te otkup i skladištenje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda Kooperacija se trenutno obavlja na više od 4.500 ha s poljoprivrednim proizvođaćima s područja Baranje.Uz osnovnu djelatnost obrade poljoprivrednih površina i ratarstva, poduzeće se bavi i kooperacijom – integracijom na području Baranje. Suradnja s malim poljoprivrednim gospodarstvima u Baranji podrazumijeva financiranje - kreditiranje malih gospodarstava repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju – gnojivo, sjeme, gorivo, zaštitna te otkup i skladištenje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda Kooperacija se trenutno obavlja na više od 4.500 ha s poljoprivrednim proizvođaćima s područja Baranje.

Ratarstvo

Uz osnovnu djelatnost obrade poljoprivrednih površina i ratarstva, poduzeće se bavi i kooperacijom – integracijom na području Baranje. Suradnja s malim poljoprivrednim gospodarstvima u Baranji podrazumijeva financiranje - kreditiranje malih gospodarstava repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju – gnojivo, sjeme, gorivo, zaštitna te otkup i skladištenje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda Kooperacija se trenutno obavlja na više od 4.500 ha s poljoprivrednim proizvođaćima s područja Baranje.Uz osnovnu djelatnost obrade poljoprivrednih površina i ratarstva, poduzeće se bavi i kooperacijom – integracijom na području Baranje. Suradnja s malim poljoprivrednim gospodarstvima u Baranji podrazumijeva financiranje - kreditiranje malih gospodarstava repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju – gnojivo, sjeme, gorivo, zaštitna te otkup i skladištenje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda Kooperacija se trenutno obavlja na više od 4.500 ha s poljoprivrednim proizvođaćima s područja Baranje.

Naše poslovanje podrazumijeva kvalitetnu obradu zemljišta, postizanje visokih prinosa te poboljšanje kvalitete tla i kvalitete poljoprivrednih proizvoda. Osnovne ratarske kulture kojima se društvo bavi su žitarice i uljarice koje obuhvaćaju ječam, pšenicu, kukuruz, suncokret, soju i uljanu repicu. 

Društvo trenutno obrađuje vlastita i zakupljena poljoprivredna zemljišta na području Republike Hrvatske (ukupno oko 7.372 ha vlastitih površina i zemljišta kooperanata). 

 

Uz osnovnu djelatnost obrade poljoprivrednih površina i ratarstva, poduzeće se bavi i kooperacijom – integracijom na području Baranje. Suradnja s malim poljoprivrednim gospodarstvima u Baranji podrazumijeva financiranje - kreditiranje malih gospodarstava repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju – gnojivo, sjeme, gorivo, zaštitna te otkup i skladištenje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda Kooperacija se trenutno obavlja na više od 4.500 ha s poljoprivrednim proizvođaćima s područja Baranje.Uz osnovnu djelatnost obrade poljoprivrednih površina i ratarstva, poduzeće se bavi i kooperacijom – integracijom na području Baranje. Suradnja s malim poljoprivrednim gospodarstvima u Baranji podrazumijeva financiranje - kreditiranje malih gospodarstava repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju – gnojivo, sjeme, gorivo, zaštitna te otkup i skladištenje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda Kooperacija se trenutno obavlja na više od 4.500 ha s poljoprivrednim proizvođaćima s područja Baranje.

Površine koje se obrađuju nalaze se na područjima općina jagodnjak, Popovac, Kneževi Vinogradi, Draž i Darda. Također društvo se svakodnevno bazira na tehnološkim inovacijama u poljoprivredi kako bi kvalitetu postavili na najveću razinu.

Tvrtka Fermopromet d.o.o. osnovana je 04.04.1990. godine te upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030020445, a nalazi se u vlasništvu Huberta Kišpala. Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja. Na području Baranje obrađujemo cca 2.900 ha vlastitog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta. Društvo posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica i to na lokacijama: Majške Međe, Popovac, Kneževi Vinogradi , Darda i Bolman ukupnog kapaciteta 46.800 t. Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka razvija i kooperaciju te je jedan od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i vrši otkup poljoprivrednih proizvoda.

Silosi

Osim same poljoprivredne proizvodnje, obrade tla i usjeva Fermopromet je, s ciljem zaokruživanja proizvodnog ciklusa i ostvarivanja značajne konkurentske prednosti uključio i silose koji primarno služe za usluge sušenja, skladištenja i čuvanja vlastitih proizvoda, ali i žitarica otkupljenih od kooperanata. Fermopromet raspolaže sa šest silosa od kojih je u Hrvatskoj najveći smješten u Majškim Međama i ima kapacitet od 18.000 t.

Kapacitet 
Bolman20.000 t
Majške Međe18.000 t
Popovac8.000 t
Kneževi Vinogradi8.000 t
Darda8.000 t

Silosi

Tvrtka Fermopromet d.o.o. osnovana je 04.04.1990. godine te upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030020445, a nalazi se u vlasništvu Huberta Kišpala. Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja. Na području Baranje obrađujemo cca 2.900 ha vlastitog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta. Društvo posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica i to na lokacijama: Majške Međe, Popovac, Kneževi Vinogradi , Darda i Bolman ukupnog kapaciteta 46.800 t. Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka razvija i kooperaciju te je jedan od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i vrši otkup poljoprivrednih proizvoda.

Osim same poljoprivredne proizvodnje, obrade tla i usjeva Fermopromet je, s ciljem zaokruživanja proizvodnog ciklusa i ostvarivanja značajne konkurentske prednosti uključio i silose koji primarno služe za usluge sušenja, skladištenja i čuvanja vlastitih proizvoda, ali i žitarica otkupljenih od kooperanata. 

Fermopromet raspolaže sa šest silosa od kojih je u Hrvatskoj najveći smješten u Majškim Međama i ima kapacitet od 18.000 t.

Kapacitet 
Bolman20.000 t
Majške Međe18.000 t
Popovac8.000 t
Kneževi Vinogradi8.000 t
Darda8.000 t

Kooperacija

Uz osnovnu djelatnost obrade poljoprivrednih površina i ratarstva, poduzeće se bavi i kooperacijom – integracijom na području Baranje.

Suradnja s malim poljoprivrednim gospodarstvima u Baranji podrazumijeva financiranje – kreditiranje malih gospodarstava repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju – gnojivo, sjeme, gorivo, zaštita te otkup i skladištenje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda. Kooperacija se trenutno obavlja na više od 4.500 ha s poljoprivrednim proizvođačima s područja Baranje.

Uz osnovnu djelatnost obrade poljoprivrednih površina i ratarstva, poduzeće se bavi i kooperacijom – integracijom na području Baranje. Suradnja s malim poljoprivrednim gospodarstvima u Baranji podrazumijeva financiranje - kreditiranje malih gospodarstava repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju – gnojivo, sjeme, gorivo, zaštitna te otkup i skladištenje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda Kooperacija se trenutno obavlja na više od 4.500 ha s poljoprivrednim proizvođaćima s područja Baranje.Uz osnovnu djelatnost obrade poljoprivrednih površina i ratarstva, poduzeće se bavi i kooperacijom – integracijom na području Baranje. Suradnja s malim poljoprivrednim gospodarstvima u Baranji podrazumijeva financiranje - kreditiranje malih gospodarstava repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju – gnojivo, sjeme, gorivo, zaštitna te otkup i skladištenje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda Kooperacija se trenutno obavlja na više od 4.500 ha s poljoprivrednim proizvođaćima s područja Baranje.
Trgovina se kao sekundarna djelatnost Fermoprometa intenzivno počela razvijati 2009. godine, kada je započeo izvoz proizvoda poduzeća. Izvoz se očituje kroz uspješnu suradnju s poduzećima iz Mađarske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije. Od velikog je značaja za međunarodno poslovanje ulazak Republike Hrvatske u EU, čime se ostvaruje bolja komunikacija s zemljama članicama EU, te učvršćivanje poslovnih veza i suradnje.
Trgovina se kao sekundarna djelatnost Fermoprometa intenzivno počela razvijati 2009. godine, kada je započeo izvoz proizvoda poduzeća. Izvoz se očituje kroz uspješnu suradnju s poduzećima iz Mađarske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije. Od velikog je značaja za međunarodno poslovanje ulazak Republike Hrvatske u EU, čime se ostvaruje bolja komunikacija s zemljama članicama EU, te učvršćivanje poslovnih veza i suradnje.

Trgovina

Trgovina se kao sekundarna djelatnost Fermoprometa intenzivno počela razvijati 2009. godine, kada je započeo izvoz proizvoda poduzeća. Izvoz se očituje kroz uspješnu suradnju s poduzećima iz Mađarske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije.

Od velikog je značaja za međunarodno poslovanje ulazak Republike Hrvatske u EU, čime se ostvaruje bolja komunikacija s zemljama članicama EU, te učvršćivanje poslovnih veza i suradnje.

Trgovina

Trgovina se kao sekundarna djelatnost Fermoprometa intenzivno počela razvijati 2009. godine, kada je započeo izvoz proizvoda poduzeća. Izvoz se očituje kroz uspješnu suradnju s poduzećima iz Mađarske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije. Od velikog je značaja za međunarodno poslovanje ulazak Republike Hrvatske u EU, čime se ostvaruje bolja komunikacija s zemljama članicama EU, te učvršćivanje poslovnih veza i suradnje.

Trgovina se kao sekundarna djelatnost Fermoprometa intenzivno počela razvijati 2009. godine, kada je započeo izvoz proizvoda poduzeća. Izvoz se očituje kroz uspješnu suradnju s poduzećima iz Mađarske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije.

Trgovina se kao sekundarna djelatnost Fermoprometa intenzivno počela razvijati 2009. godine, kada je započeo izvoz proizvoda poduzeća. Izvoz se očituje kroz uspješnu suradnju s poduzećima iz Mađarske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije. Od velikog je značaja za međunarodno poslovanje ulazak Republike Hrvatske u EU, čime se ostvaruje bolja komunikacija s zemljama članicama EU, te učvršćivanje poslovnih veza i suradnje.

Od velikog je značaja za međunarodno poslovanje ulazak Republike Hrvatske u EU, čime se ostvaruje bolja komunikacija s zemljama članicama EU, te učvršćivanje poslovnih veza i suradnje.

Drage kolege i suradnici, obavještavamo vas da vršimo otkup suncokreta, soje i kukuruza u Popovcu, Dardi, Kneževim Vinogradima i Majškim Međama. Cjenik sušenja i skladištenja kukuruza možete pronaći u nastavku. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na telefon 031/746-222