Politika privatnosti

Izjava o zaštiti podataka
1) Informacija o prikupljanju osobnih podataka i kontaktnih podataka voditelja obrade
1.1 Drago nam je što posjećujete našu internetsku stranicu i zahvaljujemo vam na zanimanju. U nastavku ćemo vas informirati o postupanju s vašim osobnim podacima prilikom korištenja naše internetske stranice. Osobni su podaci pritom svi podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati.

1.2 Voditelj obrade podataka na ovoj internetskoj stranici u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) je FERMOPROMET d.o.o. sa uredom na lokaciji Zmaj Jove Jovanovića 13, Majške Međe, mail: info@fermopromet.hr. Voditelj obrade osobnih podataka je ona fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i sredstvima obrade osobnih podataka.

1.3 Ova internetska stranica radi sigurnosti i zaštite prijenosa osobnih podataka i drugih povjerljivih sadržaja (npr. narudžaba ili upita upućenih voditelju obrade) koristi SSL odn. TLS enkripciju. Kriptiranu vezu možete prepoznati po oznaci „https://“ i simbolu lokota u adresnom retku vašeg preglednika.

2) Prikupljanje podataka prilikom posjete našoj internetskoj stranici
Ako samo informativno koristite našu internetsku stranicu, dakle ako se ne registrirate niti nam drugim putem ne pošaljete informacije, prikupljamo samo one podatke koje vaš preglednik pošalje našem poslužitelju (tzv. „datoteke evidencije događaja na poslužitelju – log datoteke“). Kad učitate našu internetsku stranicu, prikupljamo sljedeće podatke koji su nam tehnički potrebni za prikaz internetske stranice:

naša posjećena internetska stranica datum i vrijeme u trenutku pristupa količina prenesenih podataka u bajtima izvor/referenca s kojih ste došli na stranicu preglednik koji koristite operativni sustav koji koristite vaša IP adresa (event.: u anonimiziranom obliku) Obrada se provodi u skladu s čl. 6 st. 1 sl. f OUZP-a zbog našeg legitimnog interesa radi poboljšanja stabilnosti i funkcionalnosti naše internetske stranice. Podaci se ne predaju niti se koriste na drugi način. Ipak, pridržavamo pravo da naknadno provjerimo datoteke evidencije događaja na poslužitelju ako bi konkretni pokazatelji ukazivali na protuzakonito korištenje.

3) Kontaktiranje
U okviru kontakta s nama (npr. putem obrasca za kontakt ili e-pošte) prikupljaju se osobni podaci. Koji se podaci u obrascu za kontakt prikupljaju, vidljivo je iz pojedinog obrasca za kontakt. Ti se podaci pohranjuju i koriste isključivo u svrhu odgovaranja na vašu želju odn. za kontaktiranje i s time povezanu tehničku administraciju. Pravna je osnova za obradu podataka naš legitimni interes za ispunjavanje vaše želje u skladu s čl. 6 st. 1 sl. f OUZP-a. Ako svojim kontaktom želite sklopiti ugovor, dodatna pravna osnova za obradu je čl. 6 st. 1 sl. b OUZP-a. Vaši će se podaci nakon završene obrade vašeg upita izbrisati, a to je slučaj ako se iz okolnosti može zaključiti da je dotično pitanje definitivno riješeno i to nije protivno zakonskima obvezama čuvanja.

4) Obrada podatka u slučaju otvaranja računa i u svrhu izvršavanja ugovora
Prema čl. 6 st. 1 sl. b OUZP-a osobni se podaci osim toga prikupljaju i obrađuju ako nam ih pošaljete s ciljem izvršavanja ugovora ili prilikom otvaranja korisničkog računa. Koji se podaci prikupljaju, vidljivo je iz pojedinih obrazaca za unos podataka. Brisanje vašeg korisničkog računa moguće je svakom trenutku i obavlja se slanjem obavijesti na gore navedenu adresu voditelja obrade. Podatke koje ste nam poslali pohranjujemo i koristimo za izvršavanje ugovora. Nakon kompletnog izvršenja ugovora ili brisanja vašeg korisničkog računa vaši će podaci biti zaključani tijekom rokova čuvanja propisanih u poreznim i propisima o trgovačkim društvima, a po isteku tih rokova bit će izbrisani ako izričito niste dali privolu za nastavak korištenja svojih podataka ili mi pridržavamo pravo da vaše podatke koristimo na drugi način koji je zakonom dopušten i o kojem ćemo vas u nastavku informirati.

5) Obrada podataka u svrhu izvršenja narudžbe
5.1 U izvršavanju vaše narudžbe mi surađujemo sa sljedećim pružateljem/ima usluga koji nam pomažu u cijelom izvršavanju sklopljenih ugovora ili u nekom dijelu njihovog izvršavanja. Tim se pružateljima usluga u skladu sa sljedećim informacijama šalju se određene osobne informacije.

Osobni podaci koje prikupljamo u okviru izvršavanja ugovora predaju se transportnom poduzeću kojem je povjerena isporuka ako je to za isporuku robe potrebno. Vaše podatke o plaćanju u okviru provođenja plaćanja predajemo ovlaštenoj kreditnoj instituciji ako je to za provedbu plaćanja potrebno. Ako se koriste pružatelji platnih usluga, o tome u nastavku jasno informiramo. Pravna osnova za predaju podataka pritom je čl. 6 st. 1 sl. b OUZP-a.

6) Online marketing
Korištenje usluge Google AdWords praćenje konverzija

Ova internetska stranica može koristiti program za online promidžbu “Google AdWords”, a u okviru programa Google AdWords uslugu praćenja konverzija tvrtke Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ponudu Google Adwords koristimo kako bismo promidžbenim sredstvima (tzv. Google Adwords) na vanjskim stranicama ukazali na naše atraktivne ponude. U odnosu na podatke iz promidžbene kampanje možemo utvrditi koliko su uspješne pojedine promidžbene mjere. Interes nam je da vam prikažemo reklame koje vas zanimaju, da vam svoju internetsku stranicu učinimo zanimljivijom i da postignemo dobar izračun promidžbenih troškova.

Kolačići za uslugu praćenja konverzija postavljaju se kad korisnik klikne na AdWords reklamu tvrtke Google. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo. Ti kolačići u pravilu vrijede 30 dana i ne služe za osobnu identifikaciju. Ako korisnik posjeti određene stranice na ovoj internetskoj lokaciji, a kolačić još nije istekao, Google i mi možemo saznati da je korisnik kliknuo na reklamu i da je proslijeđen na ovu stranicu. Svaki korisnik usluge Google AdWords dobiva drugačiji kolačić. Zato se kolačiće ne mogu slijediti preko internetskih stranica korisnika usluge AdWords. Informacije prikupljene kolačićima za konverzije služe za izradu statistika o konverzijama za korisnike usluge AdWords koji su se odlučili za uslugu praćenja konverzija. Klijenti će saznati ukupan broj korisnika koji su kliknuli na reklamu i proslijeđeni su na stranicu koja ima oznaku za praćenje konverzija. Ali neće dobiti informacije kojima bi se korisnici mogli osobno identificirati. Ako ne želite sudjelovati u programu praćenja, takvo korištenje možete blokirati deaktiviranjem kolačića za Google praćenje konverzija u korisničkim postavkama svojeg internetskog preglednika. Tada nećete ući u statistike za praćenje konverzija. Google Adwords koristimo temeljem svojeg legitimnog interesa za ciljanom promidžbom prema čl. 6 st. 1 sl. f OUZP-a.

Tvrtka Google LLC sa sjedištem u SAD-u certificirana je za američko-europski sporazum o zaštiti podataka „Privacy Shield“ koji jamči poštivanje razine zaštite podataka koja vrijedi u EU.

Na donjoj internetskoj adresi možete dobiti dodatne informacije o odredbama o zaštiti podataka tvrtke Google: http://www.google.hr/policies/privacy/

Kolačiće za reklame možete trajno deaktivirati tako da ih isključite u odgovarajućim postavkama u svojem pregledniku ili da na sljedećoj poveznici preuzmete i instalirate dostupni dodatak za preglednike:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Vodite računa o tome da određene funkcije na ovoj internetskoj stranici nećete moći koristiti ili ćete ih moći samo ograničeno koristiti ako deaktivirate korištenje kolačića.

7) Alati i ostalo
Google karte

Na svojoj internetskoj stranici koristimo Google karte tvrtke Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google karte internetska je usluga za prikaz interaktivnih (geografskih) karata u svrhu vizualnog prikazivanja geografskih informacija. Korištenjem te usluge prikazuje vam se naše lokacije i olakšava se eventualni dolazak.

Učitavanjem podstranica u koje su ugrađene karte usluge Google karte informacije o korištenju naše internetske stranice (kao npr. vaša IP adresa) prenose se na poslužitelje tvrtke Google u SAD-u i tamo se pohranjuju. To se odvija neovisno o tome osigurava li Google korisnički račun na koji ste prijavljeni ili korisnički račun na postoji. Ako ste prijavljeni na Google, vaši se podaci izravno povezuju s vašim računom. Ako ne želite da se vaši podaci povezuju s vašim Google profilom, prije nego što pritisnete tipku, morate se odjaviti. Google vaše podatke (čak i za neprijavljene korisnike) pohranjuje kao korisničke profile i obrađuje ih. Takva se obrada provodi osobito u skladu s čl. 6 st. 1 sl. f OUZP-a temeljem legitimnog interesa tvrtke Google za prikazivanje personaliziranih reklama, istraživanje tržišta i/ili prilagođavanje internetske stranice potrebama. Vi imate pravo na prigovor na stvaranje takvih korisničkih profila, pri čemu se u svrhu ostvarivanja tog prava morate obratiti tvrtki Google.

Tvrtka Google LLC sa sjedištem u SAD-u certificirana je za američko-europski sporazum o zaštiti podataka „Privacy Shield“ koji jamči poštivanje razine zaštite podataka koja vrijedi u EU.

Ako ne želite da se vaši podaci ubuduće šalju u Google u okviru korištenja usluge Google karte, postoji mogućnost da u potpunosti deaktivirate internetsku uslugu Google karte tako da u svojem pregledniku isključite aplikaciju JavaScript. Uslugu Google karte, a time niti prikaz karte na ovoj internetskoj stranici tada nećete moći koristiti.

Uvjete korištenja tvrtke Google možete vidjeti na https://policies.google.com/terms?hl=hr&gl=de, a dodatne uvjete korištenja usluge Google karte možete pronaći na https://www.google.com/intl/hr_US/help/terms_maps.html
Detaljne informacije o zaštiti podataka u kontekstu korištenja usluge Google karte možete pronaći na internetskoj stranici tvrtke Google („Google Privacy Policy“): https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=de

8) Prava ispitanika
8.1 Važeći pravni propisi o zaštiti podataka vam u odnosu na voditelja obrade u pogledu obrade vaših osobnih podataka daju široka prava ispitanika (prava na pristup i intervenciju) o kojima vas informiramo u nastavku:

Pravo pristupa prema čl. 15 OUZP-a: Posebno imate pravo pristupa o vašim osobnim podacima koje obrađujemo, svrhama obrade, kategorijama obrađenih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni odn. kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, pravu na ispravak, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor na obradu, pritužbu nadzornom tijelu, izvoru vaših podataka ako ih ne prikupljamo od vas, postojanju automatiziranog donošenja odluka uključujući i izradu profila i event. smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ i o važnosti i o predviđenim posljedicama takve obrade kao i o vašem pravu da budete obaviješteni o tome koje garancije postoje prema čl. 46 OUZP-a u slučaju prijenosa vaših podataka u treće zemlje;
Pravo na ispravak prema čl. 16 OUZP-a: imate pravo na ispravak netočnih podataka koji se odnose na vas i/ili dopunjavanje vaših nepotpunih podataka koji se pohranjuju kod nas bez nepotrebnog odgađanja;
Pravo na brisanje prema čl. 17 OUZP-a: imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka ako za to postoje uvjeti iz čl. 17 st. 1 OUZP-a. Ali to pravo ne postoji osobito ako je obrada potrebna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze, zbog javnog interesa ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
Pravo na ograničenje obrade prema čl. 18 OUZP-a: imate pravo ishoditi ograničenje obrade svojih osobnih podataka dok se provjerava ispravnost vaših podataka koju osporavate, ako se protivite brisanju svojih podataka zbog nedopuštene obrade podataka te umjesto toga tražite ograničenje obrade svojih podataka, ako svoje podatke trebate radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, nakon što mi te podatke budući da su ostvarili svoju svrhu više ne trebamo ili ako ste uložili prigovor na temelju svoje posebne situacije, dok se ne utvrdi nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge;
Pravo na obavještavanje prema čl. 19 OUZP-a: ako ste od voditelja obrade zatražili ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade, on je dužan sve primatelje kojima su otkriveni vaši osobni podaci obavijestiti o tom ispravku ili brisanju podataka ili ograničenju obrade, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Vi imate pravo biti obaviješteni o tim primateljima.
Pravo na prenosivost podataka prema čl. 20 OUZP-a: imate pravo svoje osobne podatke koje ste nam dali zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ili tražiti prijenos drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo;
Pravo na povlačenje privole prema čl. 7. st. 3. OUZP-a: u svakom trenutku imate pravo povući jednom danu privolu za buduću obradu podataka. U slučaju povlačenja dotične ćemo podatke odmah izbrisati ako se daljnja obrada ne može temeljiti na pravnoj osnovi za obradu podataka bez privole. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
Pravo na pritužbu prema čl. 77. OUZP-a: ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krši OUZP, ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva – imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je vaše radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja.

8.2 PRAVO NA PRIGOVOR

AKO U OKVIRU UTVRĐIVANJA INTERESA VAŠE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO TEMELJEM NAŠEG PRETEŽITOG LEGITIMNOG INTERESA, VI U SVAKOM TRENUTKU NA TEMELJU SVOJE POSEBNE SITUACIJE IMATE PRAVO ULOŽITI PRIGOVOR NA BUDUĆU OBRADU TIH PODATAKA.
AKO ISKORISTITE SVOJE PRAVO NA PRIGOVOR, MI ĆEMO PRESTATI OBRAĐIVATI DOTIČNE PODATKE. PRAVO NA DALJNJU OBRADU IPAK PRIDRŽAVAMO AKO MOŽEMO DOKAZATI DA POSTOJE UVJERLJIVI LEGITIMNI RAZLOZI ZA OBRADU KOJI NADILAZE VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI AKO OBRADA SLUŽI POSTAVLJANJU, OSTVARIVANJU I OBRANI PRAVNIH ZAHTJEVA.

AKO OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE U SVRHU IZRAVNE PROMIDŽBE, U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU SVOJIH OSOBNIH PODATAKA U SVRHU TAKVE PROMIDŽBE. PRAVO NA PRIGOVOR MOŽETE OSTVARITI NA OPISANI NAČIN.

AKO ISKORISTITE SVOJE PRAVO NA PRIGOVOR, MI ĆEMO PRESTATI OBRAĐIVATI DOTIČNE PODATKE U SVRHU PROMIDŽBE.

9) Razdoblje pohranjivanja osobnih podataka
Razdoblje pohranjivanja osobnih podataka određuje se na temelju zakonskih rokova čuvanja (npr. rokovi čuvanja u propisima o trgovačkom ili poreznom pravu). Nakon isteka roka odgovarajući se podaci rutinski brišu ako više nisu potrebni za izvršavanje ili sklapanje ugovora i/ili ako više nemamo legitiman interes za njihovo daljnje pohranjivanje.